Aangelijnde ontmoetingen – liever niet

Ik sta met mijn hond bij stoplichten te wachten om over te steken. Er loopt een man mijn richting in en zegt tegen zijn pup: “Ooo dat is een leuke hond, kom we gaan even kijken”. Ik vraag meteen een “Touch” aan mijn hond, die zijn neus tegen mijn hand drukt en een paar passen met mij meeloopt. We maken snel afstand van de man met de pup. Het was op dat moment de beste keuze, voor mijn hond én zijn hond. Hoewel mijn hond het prima had gevonden kennis te maken met de aangelijnde hond, was het op dat moment onverstandig; hij zou aangelijnd te druk met de pup zijn omgegaan. Ik vond het ook gevaarlijk bij het drukke kruispunt. En het is prettig dat mijn hond leert andere aangelijnde honden te negeren en rustig door te lopen. En er zijn nog meer redenen waarom contact maken met aangelijnde honden niet verstandig is.

Waarom kun je aangelijnde ontmoetingen beter vermijden?

  • Het is prettig ontspannen over straat te lopen waarbij je hond andere mensen en honden negeert. Als je hond regelmatig aangelijnd contact maakt met andere honden gaat hij dat normaal vinden. En hierdoor meestal vaker aan de lijn trekken om er naartoe te willen, óf je hond gaat liggen en loopt niet meer mee met jou. De opwinding kan zelfs zó groot worden dat je hond druk de straten af tuurt, op zoek naar een andere hond – en daardoor trekt, niet meer kan luisteren, eventueel ook gaat piepen, trekken of blaffen aan de lijn zodra hij een andere hond spot. Ook als je een pup hebt die je wilt socialiseren, is het verstandig om je pup te leren aangelijnde honden en voorbijgangers niet te benaderen, en die dus te negeren. Dit heet habitueren: je leert je hond dat dit prikkels zijn waar hij/zij niets mee hoeft te doen. Als je wél wilt dat je hond kennismaakt met een andere hond, dan is het het beste om jouw hond en die andere hond los te hebben. Natuurlijk waar dat veilig is en waar het mag, zodat je hond gecontroleerd met een andere hond kan kennismaken.

Maar mijn pup of jonge hond heeft toch niets kwaads in de zin?

  • Als honden elkaar aangelijnd ontmoeten belemmert dit hun lichaamstaal. Honden laten subtiele gedragingen zien waarmee ze aangeven dat ze een ontmoeting spannend vinden of ze het liever helemaal niet willen; ze draaien bijvoorbeeld hun hoofd weg van de ander, of willen met een bochtje om de ander heen lopen, of willen helemaal weglopen uit de situatie. Of een hond neemt een erg gespannen houding aan.
  • Een sociale, beleefde ontmoeting start vaak met snuffelen aan elkaar, waarbij ze vaak om elkaar heen draaien. Dat lukt niet goed als ze aangelijnd zijn. Of een hond gaat de ander bestijgen of met de poten op de rug springen omdat de hond te weinig ruimte heeft door de lijn, vaak gebeurt dat vanuit onzekerheid. Dit levert voor beide partijen direct stress op. Ook als de lijnen in de knoop komen en je over de honden heen moet hangen om ze uit elkaar te halen, kan dat in een spannende situatie nét de druppel zijn voor een hond om uit te vallen. Je loopt het risico op een vervelende situatie, met mogelijk een conflict en een negatieve ervaring tot gevolg. Dit kan grote consequenties hebben voor het gedrag van jouw hond in toekomstige ontmoetingen:
  • Vooral honden boven één jaar, zijn vaker minder gecharmeerd van aangelijnde ontmoetingen. Heel wild spelen vinden ze vaak niet meer zo leuk en voelen de lijn als belemmering om afstand te nemen van de andere hond. Als vluchten (afstand maken) niet meer mogelijk is, schakelen meer honden over op verdedigen (grommen aan de lijn, een hapbeweging maken of zelfs een conflict aangaan). Sterker nog: bij een of enkele van deze ontmoetingen die níet leuk aflopen, leren veel honden vaak deze gedragsketen:

Een andere hond aan de lijn ontmoeten = spannend = wil ik vermijden = als ik vooráf al die hond wegblaf dan hoef ik die ontmoeting aan de lijn niet aan te gaan = ik blaf = andere hond gaat weg en wij lopen door = blaffen (uitvallen) werkt: geen aangelijnde ontmoeting gehad. Zo leren veel honden uit te vallen aan de lijn als ze een andere hond zien. Probeer dit te voorkómen door je hond niet aangelijnd naar een andere hond toe te laten gaan.

Je kent de geschiedenis van de hond die je tegenkomt niet

Misschien kom je een hond tegen die vaker negatieve ervaringen heeft gehad met andere honden en/of erg onzeker is ten aanzien van andere honden. Zo’n hond kan direct agressie tonen als een hond te dichtbij komt, zonder dat daar subtiele gedragingen aan vooraf gaan. Het is dan voor beide honden een heftige emotionele ervaring in negatieve zin. De hierboven beschreven gedragsketen kan dan ook in het hoofd van jóuw hond gaan ontstaan, zo jammer! Beter is het om op ruime afstand elkaar te passeren.

Jouw hond loopt los en je komt een aangelijnde hond tegen, wat dan?

Kom je een aangelijnde hond tegen terwijl jouw hond los is? Dan is het een goede omgangsvorm om je hond bij je te roepen en aan te lijnen. Ook als je hond zich sociaal gedraagt. Er is altijd een goede reden voor waarom een hond aangelijnd is; misschien kan die zich agressief gedragen, heeft een blessure, of is moe, oud of ziek etc. Het kan ook gebeuren in een losloopgebied dat iemand daar loopt met een aangelijnde hond. Ook dan is het netjes om hier begrip voor te hebben en je hond bij je te roepen en tijdelijk aan te lijnen. De uitspraak “maar hij doet niets hoor” is in feite altijd onjuist. Als een hond op een andere hond afloopt of zelfs alleen maar aankijkt, is dat al “iets”, ook als de hond de beste bedoelingen heeft. En alleen dat al kan een andere hond triggeren om daar veel stress van te krijgen en eventueel te gaan trekken, uitvallen e.d. met veel stress.

NB:  In onze lessen bespreken we dit onderwerp en leren we oefeningen aan om prikkels, waaronder passerende aangelijnde honden te negeren. Wanneer je hond hier veel moeite mee heeft is een op maat gemaakt stappenplan dé oplossing. In dat geval biedt gedragstherapie een uitkomst; we kijken dan samen eerst naar de oorzaken waarom je hond het moeilijk vindt en we maken een op maat gemaakt stappenplan, afgestemd op jouw hond.